Termeni și condiții

Bine ați venit pe site-ul www.syngenta.ro. Syngenta Agro SRL (“Syngenta”) a conceput acest website pentru a oferi informaţii generale despre Syngenta, produsele și serviciile sale. Puteţi folosi acest website, cu condiţia respectării termenilor şi condiţiilor de mai jos.

Acceptarea Termenilor și Condițiilor

Vă rugăm să acordați câteva minute pentru a revizui cu atenţie termenii şi condiţiile. Prin accesarea şi utilizarea acestui website sunteţi de acord să respectați termenii și condițiile. Dacă nu sunteți de accord să respectați acești termeni și condiții nu aveți dreptul să acesați, folosiți sau descărcați materiale de pe acest website.

Termenii şi condiţiile se pot schimba

Syngenta îşi rezervă dreptul de a actualiza sau modifica termenii şi condiţiile în orice moment, fără o notificare prealabilă. Syngenta va face acest lucru prin postarea unei versiuni actualizate sau modificate a acestor termini și condiții pe acest website. Utilizarea acestui website după astfel de modificări constituie acordul dumneavoastră de a respecta termenii și condițiile revizuite. Din acest motiv, vă încurajăm să revizuiți aceşti termeni şi condiţiile de fiecare dată când utilizaţi acest website.

Dreptul de a modifica website-ul 

Syngenta își rezervă dreptul de a modifica conţinutul şi funcţionalitatea acestui website în orice fel, de a limita accesul la acest website sau de a închide acest website în orice moment, pentru orice motiv, fără notificare prealabilă şi nu va fi responsabilă în niciun fel de eventualele consecinţe ale unei astfel de schimbări.

Copyright şi drepturi de utilizare a Conținutului

Toate informațiile și datele aflate pe acest website (definite ca și "Conținut"), inclusiv, spre exemplu, toate textele, fotografiile, ilustraţiile, graficele, clipurile audio, clipurile video sau clipurile audio-video se află sub protecția dreptului de autor.

Puteți utiliza în mod neexclusiv Conţinutul, sub rezerva următoarelor limitări:

Puteţi descărca, stoca, imprima şi copia Conţinut din acest website, cu următoarele condiții:

1. să utilizați Conţinutul numai pentru uz necomercial sau în relaţiile de afaceri cu Syngenta;

2. să publicați sau să postați orice parte a Conţinutului pe oricare alt website sau oricare alte tipuri de media doar intr-un context similar cu cel prezent pe acest website;

3. atribuiți Conținutul către Syngenta;

4. să nu modificați sau alterați în niciun fel Conținutul sau să stergeți și modificați orice notă de protecție a drepturilor de autor sau note de confidențialitate.

Cu excepţia celor menționate în mod expres mai sus, nu puteți copia, descărca, imprima, publica, afișa, distribui, transmite, transfera, traduce, modifica, adăuga, actualiza, compila, scurta, transforma sau adapta în orice alt mod toate sau orice parte a Conţinutului acestui website, fără a obține permisiunea scrisă prealabilă de la Syngenta.

Cu excepţia celor menţionate în mod expres mai sus, niciun drept, titlu sau interes asupra Conţinutului descărcat nu vă este este transferat atunci când descărcaţi Conţinut de pe acest website. Cu excepţia celor specificate în mod expres mai sus, nimic conţinut în aceşti termeni şi condiţii şi pe acest website nu va fi interpretat ca acordare a unei licenţe sau oricărui alt drept asupra oricărui drept de autor, marcă înregistrată, brevet sau alt drept de proprietate intelectuală al Syngenta sau al oricărei terţe părţi.

Notificare marcă înregistrată

Toate mărcile comerciale, mărcile de servicii şi logourile afișate pe acest website ("Mărci înregistrate") sunt mărci înregistrate ale Syngenta, ale uneia dintre companiile sale afiliate sau terţelor părţi care au încredințat licenţele mărcilor lor către Syngenta sau uneia dintre companiile sale afiliate.

Cu excepţia celor declarate în mod expres în aceşti termeni şi condiţii, nu aveți dreptul de a reproduce, expune sau utiliza în orice alt mod Mărcile înregistrate, fără a obţine în prealabil acordul scris din partea Syngenta.

Idei nesolicitate

Syngenta salută comentariile dumneavoastră şi feedbackul cu privire la acest website. Toate informaţiile şi materialele trimise către Syngenta prin intermediul acestui website, cum ar fi de exemplu orice comentariu, feedback, idei, întrebări, schițe, date sau preferințe vor fi considerate neconfidențiale şi fără a fi obiect al vreunui drept de proprietate inteclectuală. Din acest motiv, vă rugăm să nu ne trimiteţi informații sau materiale care nu doriţi să ne fie atribuite ori utilizate în orice mod de către noi, inclusiv orice informaţii confidenţiale, precum şi orice materiale de creație originale.

Prin trimiterea de comunicări şi/sau materiale către Syngenta prin intermediul acestui website acordați companiei Syngenta, în mod gratuit, toate drepturile la nivel global, titlul sau folosul tuturor drepturilor de autor şi al altor drepturi de proprietate intelectuală asupra informaţiilor şi/sau materialelor pe care le trimiteţi către Syngenta. Syngenta va avea dreptul de a utiliza în orice mod orice informaţii şi/sau materiale trimise de dumneavoastră prin intermediul acestui website, precum şi orice idei, concepte, know-how sau tehnici conținute în orice astfel de informaţii şi/sau materiale, în orice scop, inclusiv, dar nu limitat la, în a dezvolta, produce și comercializa produsele folosind astfel de informaţii sau materiale fără restricţii şi fără a vă recompensa în niciun fel.

Totodată, Syngenta nu va folosi nicio informație și niciun material trimis prin intermediul acestui website intr-o manieră care să încalce legile în vigoare privind confidențialitatea. Mai specific, Syngenta nu va oferi numele dumneavoastră sau nu va anunța că ne-ați transmis informații doar dacă: (a) primim permisiunea dumneavoastră să vă folosim numele; sau (b) vă anunțăm în prealabil că materialele sau informațiile transmise pintr-o anumită secțiune a website-ului vor fi publicate sau folosite în alt mod cu numele dumneavoastră; sau (c) ne este solicitat prin lege sa facem acest lucru.

Sunteţi răspunzător pentru comunicările pe care ni le trimiteţi prin intermediul acestui website, incluzând, fără limitare, veridicitatea şi acurateţea lor.

Vă rugăm să notați că înregistrările dumneavoastră (spre exemplu cele realizate via formularului de contact) nu au niciun efect legal de obligativitate asupra Syngenta. În consecință, facturile, mementourile și preferințele trebuie trimise exclusiv către adresele specificate în contractele respective.

Informaţii de la terţi

Unele informaţii, articole şi alte materiale disponibile prin intermediul acestui website sunt furnizate companiei Syngenta de către terţe persoane, proveniența de la terțe persoane a materialelor fiind specificată. Aceste materiale sunt furnizate doar pentru interesul și confortul dumneavoastră. Syngenta nu garantează în niciun fel corectitudinea, acuratețea sau caracterul complet al acestor materiale și nu își asumă nicio răspundere în privința acestora. Syngenta nu îşi asumă responsabilitatea pentru nicio utilizare a informațiilor de la terţe persoane.

Link-uri către alte website-uri Syngenta

Acest website conţine hyperlinkuri către alte website-uri Syngenta sau ale altor entități Syngenta (“Alte Website-uri Syngenta”). Aceste Alte Website-uri Syngenta sunt website-uri separate și distincte. Fiecare are un scop diferit. Astfel că fiecare Alte Website-uri Syngenta este guvernat de proprii termini de utilizare și propria declarație de confidențialitate. Dacă accesați Alte Website-uri Syngenta folosind linkuri de pe acest website, vă rugăm să acordați câteva minute citirii termenilor de utilizare și declarației de confidențialitate afișate pe fiecare dintre Alte Website-uri Syngenta pe care le vizitați.

Link-uri către alte website-uri

Acest website conţine hyperlinkuri către website-uri care nu sunt administrate de către Syngenta. Aceste hyperlinkuri sunt furnizate numai pentru referinţa şi confortul dumneavoastră şi nu implică nicio acțiune de promovare pe website-urile terţelor persoane sau orice asociere cu operatorii lor. Syngenta nu controlează aceste website-uri şi nu este responsabilă pentru conţinutul acestora. Accesați şi utilizați aceste website-uri exclusiv pe propriul risc.

Informaţii despre produs

Orice informaţii conţinute sau la care se face referire pe acest website sunt adecvate pentru acest website şi nu pot fi interpretate decât ca o introducere generală pentru Syngenta, produsele și serviciile sale. Pentru sfaturi specifice şi instrucţiuni detaliate referitoare la produsele și serviciile noastre, vă rugăm să contactaţi direct Syngenta. Persoanele care intenţionează să folosească produse de protecţia plantelor sau seminţe trebuie să citească eticheta şi să urmeze întocmai instrucțiunile care însoţeşc produsul şi să respecte toate legile şi reglementările aplicabile referitoare la utilizarea respectivului produs. Înainte de a utiliza orice produs de protecţia plantelor, asiguraţi-vă că este omologat pentru utilizare în ţara dumneavoastră.

Disponibilitate globală

Deoarece diferite ţări din întreaga lume au legi şi cerinţe de reglementare diferite, unele produse sunt disponibile doar în unele ţări. Acest website poate conține referințe sau trimiteri la produse Syngenta, programe şi servicii care nu sunt disponibile sau nu pot fi promovate în ţara dumneavoastră. Aceste referinţe nu implică faptul că Syngenta intenționează sa anunțe astfel de produse, programe sau servicii în țara dumneavoastră. Consultați reprezentantul de vânzări Syngenta local sau contactați Syngenta, în cazul în care aveţi întrebări despre ce produse, programe și servicii pot fi disponibile pentru dumneavoastră.

Contactați-ne

Funționalitatea ”contactați-ne” a anumitor website-uri Syngenta vă permite să trimiteți întrebări conexe experților noștri online. Această funționalitate este oferită pentru interesul si confortul dumneavoastră. Utilitatea răspunsului nostru la întrebarea dumneavoastră. depinde de caracterul complet și exact al informațiilor pe care se bazează și de alți factori care nu țin de noi, cum ar fi vremea. Dumneavoastră si compania dumneavoastră sunteți singurii responsabili pentru evaluarea valorii si utilității răspunsului nostru.

Unele website-uri Syngenta vor posta întrebări și răspunsuri reprezentative despre care noi credem că pot fi de interes pentru alți utilizatori înregistrați. Vă rugăm să nu includeți informații confidențiale, proprietare sau identificabile din punct de vedere personal în întrebarea dumneavoastră. Ne rezervăm dreptul de a edita întrebările din motive de claritate sau de lungime. Vă rugăm să revizuiți secțiunea acestor termeni și condiții referitore la trimiteri înainte de a ne trimite orice fel de informații.

Nu este o ofertă sau o invitaţie de a investi

Informaţiile de pe acest website nu reprezintă şi nu pot fi considerate ca o ofertă sau o invitaţie de a investi sau de a vă ocupa cu acţiuni sau alte titluri Syngenta. De asemenea, nicio astfel de ofertă sau invitaţie nu a fost efectuată sau solicitată. Preţurile acţiunilor şi veniturile din aceste acţiuni pot crește sau scădea în orice moment, iar potenţialii investitori ar trebui să fie conştienţi de faptul că performanţele din trecut nu sunt neapărat un indiciu al performanţei viitoare. Potenţialii investitori ar trebui să caute consultanță financiară independentă înainte de orice decizie de investiţie.

Declaraţii anticipative

Website-ul nostru poate conține declaraţii anticipative - ex. declaraţii care nu conțin date istorice, inclusiv afirmații despre credințele și așteptările noastre. Aceste declaraţii, care pot fi identificate prin termeni cum ar fi, dar fără a se limita la, ”așteptare”, ”vom”, ”potențial”, ”planuri”, ”perspective”, ”estimat”, ”țintire”, ”pe poziție” și alte expresii similare se bazează pe planurile, estimările și proiecțiile curente, cu privire la care Syngenta nu se face în niciun fel responsabilă și în care dumneavoastră și compania dumneavoastră nu trebuie să vă încredeți in mod neîntemeiat. Aceste declaraţii implică riscuri inerente şi incertitudini, dintre care multe sunt în afara controlului Syngenta. Declaraţii anticipative sunt relevante doar la momentul la care sunt făcute și Syngenta nu își asumă nicio obligație de actualizare a acestora în lumina unor noi informații sau evenimente viitoare.

Disclaimer garanții

Acest website este furnizat "ca atare", fără garanţii de orice fel. Syngenta şi filialele sale sunt exonerate, în măsura în care se permite prin lege, de toate garanţiile, exprese, implicite sau statutare sau de alt tip. Fără a limita cele enumerate anterior, în măsura în care se permite prin lege Syngenta şi filialele sale sunt exonerate de (a) toate garanțiile de mercantabilitate, calificare pentru un scop anume, titlu și nerespectare cu privire la acest website și conținutul său și orice produse sau servicii descrise pe sau puse la dispoziție prin intermediul acestui website; (b) garanțiile referitoare la întârzieri, întreruperi, erori, sau omisiuni în operarea prezentului website sau a oricărei părți a prezentului website; (c) garanțiile referitoare la transmiterea sau livrarea prezentului website sau disponibilitatea sa într-un anumit moment sau locație; (d) garanțiile referitoare la siguranța acestui website sau că, conținutul acestui website nu are viruși, viermi sau alt cod care poate manifesta proprietăți distructive sau de contaminare; (e) garanțiile referitoare la utilizarea, valabilitatea, exactitatea, moneda, caracterul complet, caracterul adecvat , fiabilitatea sau rezultatele utilizării prezentului website, inclusiv orice Conținut, etichetele produselor, produsele sau serviciile puse la dispoziție prin intermediul acestui website; și (f) garanțiile referitoare la website-urile de care acest website este legat.

Anumite jurisdicții nu permit renunțări la anumite garanții sau limitări privind cât de mult durează o garanție implicită, deci una sau toate limitările enumerate anterior pot să nu se aplice dumneavoastră si/ sau companiei dumneavoastră.

Limitarea răspunderii

Utilizarea de către dumneavoastră și compania dumneavoastră a acestui website, a Conținutului său, inclusiv etichetele produselor și orice produse sau servicii puse la dispoziție prin intermediul acestui website este pe riscul exclusiv al dumneavoastră și al companiei dumneavoastră. În nici un caz Syngenta, afiliatele sale sau oricare dintre administratorii lor, funcționari, angajaţi şi agenţi, nu vor fi ținuți răspunzători pentru orice pierderi directe sau indirecte sau daune rezultate din sau în legătură cu accesul dumneavoastră sau al companiei dumneavoastră, utilizarea sau incapacitatea de a utiliza acest website sau faptul de a vă fi bazat dumneavoastră sau compania dumneavoastră pe oricare din informaţiile oferite pe acest website. Fără limitarea celor menţionate, entitățile Syngenta și furnizorii și licențiatorii lor nu vor fi responsabile în niciun fel de posibile erori sau omisiuni din conţinutul acestui website; aceasta se aplică în special la orice referinţă la produsele și serviciile oferite de către syngenta. Această limitare se aplică tuturor pierderilor şi daunelor de orice fel, directe sau indirecte, generale, speciale, incidente, subsecvente sau altele, incluzând fără limitare pierderi de date, venituri sau profituri.

Această limitare de răspundere se va aplica în măsura în care se permite prin legea aplicabilă, fie că presupusa răspundere se bazează pe contract, neglijență, prejudiciu, răspundere strictă sau orice altă bază și chiar dacă un reprezentant autorizat al oricăreia dintre entitățile Syngenta a fost informat cu privire la sau ar fi trebuit să știe despre posibilitatea acestor daune și fără a afecta eficiența altor remedii.

Dumneavoastră și compania dumneavoastră confirmați și sunteți de acord că Syngenta nu ar putea pune acest webite și conținutul său la dispoziția dumneavoastră la niciun preț dacă răspunderea lor nu s-ar limita la cele menționate mai sus.

Dacă oricare parte a acestei limitări a răspunderii este declarată nulă sau inaplicabilă, răspunderea totală a Syngenta și/ sau a societăţilor sale afiliate, în astfel de împrejurări, pentru datorii care altfel ar fi fost limitate, nu poate depăşi o sută de dolari (100 $ sau echivalentul în moneda locală).

Anumite jurisdicții nu permit limitarea anumitor daune, deci o anumită parte sau întreaga limitare de răspundere poate să nu se aplice dumneavoastră si/sau companiei dumneavoastră și dumneavoastră si/sau compania dumneavoastră. puteți avea drepturi adiționale.

Legea aplicabilă și jurisdicția

Acești termeni și condiții vor fi guvernate de, se supun și sunt interpretate în conformitate cu legislația României fără a implica principiile conflictului de legi.

Renunțare

Imposibilitatea de a îndeplini oricare prevedere din prezenții termeni și condiții sau de a exercita oricare drept prevăzut în prezenta nu va fi considerat a fi o renunțare la această prevedere sau la acest drept. Toate renunțările trebuie să se facă în scris și să se semneze de către partea care se obligă. Cu excepția cazului în care renunțarea scrisă conține o afirmație expresă care să exprime contrariul, nicio renunțare din partea Syngenta cu privire la orice încălcare a oricărei prevederi a prezenților termeni și condiții, la orice drept prevăzut în prezenta nu va fi interpretată ca o renunțare la orice încălcare ulterioară a acestei prevederi, o renunțare la prevederea în sine, sau o renunțare la orice drept din prezenții termeni și condiții.

Clauza specială

Dacă orice prevedere din acești termeni și condiții este considerată de către o instanță sau o jurisdicție competentă că este contrară legii, această prevedere va fi schimbată și interpretată pentru a îndeplini cel mai bine obiectivele prevederii originale în măsura permisă prin lege și restul prevederilor din acești termeni și condiții vor rămâne în vigoare în întregime.

Întregul acord

Acești termeni și condiții constituie întregul acord dintre dumneavoastră și compania dumneavoastră și Syngenta cu privire la accesul dumneavoastră și al companiei dumneavoastră la și/ sau utilizarea acestui website. Acești termeni și condiții nu vor fi modificate decât dacă se menționează acest lucru în mod expres în prezenta.

Data intrării în vigoare

Termenii şi condiţiile stabilite mai sus sunt în vigoare din 20 ianuarie 2016.